SCHILDKLIER FUNKTIE BIJ UW KAT


Schildklierhormonen regelen de stofwisseling van het lichaam van uw kat

De schildklier is een vlindervormig orgaan, dat dicht onder het strottenhoofd links en rechts van de luchtpijp ligt en door een smal middelstukje wordt verbonden. Een hormoon uit de hypofyse (TSH) beinvloedt de schildklier en zorgt er zo voor, dat de schildklier de juiste hoeveelheid hormonen aanmaakt. De schildklierhormonen heten T3 en T4 en zijn zeer belangrijk voor de regulatie van de stofwisseling. T4 is een inactief voorstadium en T3 is het actieve schildklierhormoon. De bloedwaarden kunnen, afhankelijk van het laboratorium, wat wisselen. Daarom moet u ze altijd met de referentiewaarden op het laboratoriumformulier vergelijken. Wanneer de schildklier te veel hormonen produceert, noemt men dit hyperthyreose. Deze ziekte komt regelmatig voor bij oudere poezen. Normaal gesproken is de schildklier zo klein, dat men deze niet kan voelen. Bij een hyperthyreose kan men de schildklier soms voelen als een verdikking. Een hyperthyreose komt bij honden niet vaak voor.

Verschijnselen schildklierafwijking bij uw kat

  • vermageren, heel vaak is er een duidelijk gewichtsverlies, ondanks een normale tot toegenomen eetlust (in 88% van de gevallen)
  • gedragsveranderingen, vaak heel druk, rusteloos, veel miauwen, weinig slapen en snel wakker, zeer snel hijgen na inspanning
  • darmproblemen, wat zich uit in braken en/ of diarree komt in 44% van de gevallen voor
  • veel drinken, veel plassen in 80% van de gevallen
  • hartproblemen, omdat een teveel aan schildklierhormoon de stofwisseling opjaagt, wordt het hart zwaarder belast, en kunnen er hartspier aandoeningen ontstaan (hypertrofische cardiomyopathie)
  • vachtproblemen(dof), doordat de dieren zich vaak slechter verzorgen

De verschijnselen van deze aandoening zijn zeer langzaam progressief, en kunnen gering of ernstig zijn. Gezien het feit dat de meeste katten een goede eetlust houden en zeer actief zijn, wordt de gang naar de dierenarts niet snel gemaakt. Bij een kat die gezien de verschijnselen van deze aandoening verdacht wordt, wordt de definitieve diagnose gesteld met behulp van bloedonderzoek, waarbij de hormoonconcentratie gemeten wordt. De uitslag hiervan is niet altijd betrouwbaar, bijvoorbeeld als er andere aandoeningen aanwezig zijn kan het schildklierhormoon veel lager worden, zodat het lijkt dat de schildklieren normaal werken. Daarom dient ook de de leverfunctie en nierfunctie en het suikergehalte bepaald te worden.

Behandeling schildklierafwijking bij uw kat

Deze bestaat uit het geven van een speciale combinatie van lichaamseigen mineralen. Hierdoor wordt hormoon productie gestabiliseerd tot een normale waarde. Het lichaam van uw kat reageert binnen enkele dagen tot enkele weken. Dit is geheel afhankelijk van de ernst en de tijdsduur dat uw kat de aandoening heeft.

Het is niet alleen een goed maar ook een diervriendelijk alternatief voor medicatie van uw dierenarts. Het kent geen bijwerkingen. Hierdoor kan het langdurig worden gegeven. De SWS tabletten mogen ook samen met de medicatie van uw dierenarts ingezet worden. Na 2-3 weken wordt dan meestal de medicatie van uw dierenarts met 25% per week afgebouwd.KLANTENREACTIES SWS (scrollen naar beneden)