ELLEBOOGDYSPLASIE BIJ HOND, KAT EN CAVIA. SYMPTOMEN, OORZAAK & BEHANDELING.

Indicaties: mank lopen voorpoot, pijnlijke voorpoot.

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal verschillende aandoeningen (OCD, LPA en LPC) van het ellebooggewricht.

De diagnose wordt door een röntgenfoto en/of een artroscopie (kijkoperatie in het ellebooggewricht) gesteld. ED kan ontstaan vanaf een leeftijd van ongeveer 5 maanden. Als mogelijke oorzaak wordt aangegeven een ontwikkelingsstoornis t.g.v. overbelasting of overgewicht. Mogelijk kan dit worden verergerd door te veel calcium in de voeding of door een te energierijke voeding. Erfelijke factoren spelen ook een rol. Reuen hebben hier vaker last van omdat ze sneller groeien. Meestal betreft het een aantasting van de kraakbeenlaag in het ellebooggewricht, hetgeen botwoekering (artrose) tot gevolg heeft. De botwoekering kan zeer pijnlijk zijn.

elleboogdysplasie

Het ellebooggewricht is een scharniergewricht tussen enerzijds het opperarmbeen (a) en anderzijds het spaakbeen (b) en de ellepijp (c). De uiteinden van de botten, die het eigenlijke gewricht vormen, zijn bekleed met kraakbeen. De ruimte tussen de gewrichtsoppervlakken is gevuld met gewrichtssmeer(Synovia), dat dient als smeermiddel en een functie heeft in het voeden van het kraakbeenlaagje.

d. Processus Anconeus (PA): oranje gedeelte = gedeelte van het ellebooggewricht.
e. Processus Coronoideus (PC): groene gedeelte = gedeelte van het ellebooggewrichtElleboogdysplasie is een algemene term die eigenlijk de volgende aandoeningen omvat:

OCD (Osteochondrosis Dissecans)
LPA (Los Processus Anconeus)
LPC (Los Processus Coronoideus)


Osteochondrosis Dissecans (OCD)

Deze vorm komt voornamelijk voor bij de grotere, snel groeiende rassen, bij pups tussen de vier en twaalf maanden. OCD is in het begin een ziekte zonder ontstekingsverschijnselen en kan ook in de schouder-, knie-of spronggewrichten voorkomen.

OCD

Het is een aantasting van de kraakbeenlaag in het gewricht, die door een ontoereikende verzorging ontstaat. Het kraakbeen groeit in dit gebied verder zonder te verbenen. Daardoor wordt het te dik en kan niet meer goed met voeding worden verzorgd. Gedeeltes van dit zieke kraakbeen worden afgestoten en soms bevinden zich losse stukjes kraakbeen in het gewricht. Dit proces leidt vaak tot een ontsteking van het bot dat zich daaronder bevindt. De symptomen bestaan uit een geleidelijk optredende kreupelheid, de paslengte naar voren wordt verkort en de poot wordt naar buiten gedraaid. De kreupelheid kan aan één of beide kanten optreden. Het gewricht kan gezwollen zijn.

Onder de microscoop zijn de beschadigingen nog duidelijker. De kraakbeenlaag, donker gekleurde laag, laat duidelijk een onderbreking zien. Ter plaatse is het bot licht rood afgetekend (ontsteking). Naast Drynaria en Rejoint kan het veranderen van de voeding ondersteunend werken. Het is soms ook verstandig, de hond 8-12 weken aangelijnd uit te laten, zodat het gewricht niet teveel belast wordt.

Los Processus Anconeus (LPA = oranje gedeelte ellebooggewricht)

Komt voornamelijk bij de wat grotere rassen voor, hoewel het tegenwoordig ook bij de kleinere rassen, zoals Teckels en Bassets wordt gezien. Bij 70% van de dieren bestaat de afwijking aan beide poten. De Processus Anconeus is een kraakbeenuitsteeksel van de ellepijp. Wanneer de hond ongeveer 5 maanden oud is, moet de groeischijf van de PA zijn verbeend. Door een storing gebeurt dit niet en de PA kan daarom los zitten of afbreken. De hond loopt kreupel en wil zich niet meer bewegen. Meestal werd dit geopereerd, echter steeds meer dierenartsen komen hierop terug. Het blijkt namelijk, dat door het ontbreken van een gedeelte van het gewricht, het lichaam door een natuurlijke reactie, dit ontbrekende gedeelte weer gaat "opvullen". Dit gebeurt door diverse vormen van botwoekering. Dit is een niet omkeerbaar pijnlijk proces. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen om niet meer te opereren. In plaats hiervan, om met natuurlijke formules, het gewricht zo optimaal als mogelijk te laten vormen.

Los Processus Coronoideus medialis (LPC = groene gedeelte ellebooggewricht)

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de LPA. In dit geval gaat het echter om de Processus Coronoideus, een ander kraakbeenuitsteeksel van de ellepijp. Door groeistoringen en te sterke belasting kan dit ook los gaan zitten of afbreken en tot kreupelheid leiden.KLANTENREACTIES DRYNARIA (scrollen naar beneden)

KLANTENREACTIES REJOINT (scrollen naar beneden)