FIP IS EEN BESMETTELIJKE BUIKVLIESONTSTEKING(VIRUS)

FIP is een aandoening die wordt veroorzaakt door het Feline Coronavirus, alleen katten worden getroffen door deze ziekte. FIP is alleen besmettelijk voor katten, het is niet besmettelijk voor andere diersoorten en mensen. FIP is een ongeneeslijke aandoening. We zien dat FIP vooral ontstaat bij katten met een geringere natuurlijke weerstand, maar het komt ook steeds vaker voor bij jonge katten.

FIP veroorzaakt in de beginfase klachten die niet zo ernstig lijken, zoals lichte diarree. Als FIP echter chronisch wordt, ontstaat er vochtophoping in de borst- of buikholte. Hierdoor ontstaan ademhalingsproblemen en benauwdheid. Andere symptomen zijn lusteloosheid, koorts, gewichtsverlies, opgezette buik, geelzucht, diarree en gewichtsverlies.

Bij ernstige FIP kan het neurologische systeem worden aangetast. Het bewegingsmechanisme wordt verzwakt, waardoor opstaan en lopen lastiger wordt. Een kat kan zelfs verlamd raken.

Het vaststellen van FIP is lastig. De dierenarts kan het buikvocht onderzoeken. Heeft dit een verhoogd concentraat aan eiwitten en is het wat geel en slijmerig, dan wijst dit sterk in de richting van FIP.

Omdat FIP niet te genezen is, is de behandeling vooral gericht op vermindering van de symptomen. Belangrijk is dat het immuunsysteem wordt versterkt en het virus wordt terug gedrongen.