NIERFALEN (SCHROMPELNIER) BIJ HOND, KAT EN CAVIA


De belangrijkste functie van een nier is het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam bij een hond, kat of cavia.

Afname nierfunctie

Het niet meer goed functioneren van een nier kan verschillende oorzaken hebben. Een aantal oorzaken leidt tot een snelle afname van de nierfunctie (acuut nierfalen), terwijl andere oorzaken meer een geleidelijke afname van de nierfunctie veroorzaken (chronisch nierfalen).

Acuut nierfalen bij hond, kat en cavia

Acuut nierfalen wordt veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de nieren of een belemmering van de afvoer van de urine die de nier moet verlaten (bijvoorbeeld belemmering door niersteen). De symptomen zijn afhankelijk de snelheid en de ernst waarmee het nierfalen zich ontwikkelt. Mogelijke symptomen zijn hoge koorts, shock en ernstige pijn. Acuut nierfalen wordt door een dierenarts middels bloedonderzoek aan de hand van het creatine en ureum vastgesteld.

Mogelijke oorzaak is onvoldoende bloed door:

 • bloedverlies
 • het hart pompt niet krachtig genoeg
 • lage bloeddruk door bijvoorbeeld shock
 • leverfalen
 • vergrote prostaat
 • tumor die op de urinewegen drukt
 • giftige stoffen
 • aandoening aan de filtertjes van de nieren
 • aanwezigheid van kristallen/stenen

Indien de oorzaak is dat te weinig bloed wordt toegevoerd naar de nieren, dan kan een dierenarts dit middels een stethoscoop bepalen. Een ruisend geluid is dan hoorbaar bij de nieren. Indien een stagnatie optreedt van de urine afvoer kan middels lichamelijk onderzoek bepaald worden of de nieren/blaas pijnlijk zijn.

Chinese kruiden worden bij een acuut nierfalen niet ingezet. Dit is een levensbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen van een dierenarts noodzakelijk is.

Chronisch nierfalen bij een hond, kat en cavia

Chronisch nierfalen is een langzame afname van de nierfunctie. De filtertjes waaruit de nier is opgebouwd, raken de één na de ander langzaam defect. Hierdoor neemt in de loop van de tijd de totale filtercapaciteit van de nier af en een geleidelijke stijging van de hoeveelheid afvalstoffen in het bloed is het gevolg. De symptomen ontstaan geleidelijk. De filtertjes die defect zijn kunnen niet meer met een behandeling "gerepareerd" worden. Defect is blijvend defect, het is een niet-omkeerbaar proces.

Door de aanzienlijke overcapaciteit van het aantal filtertjes in de nieren zijn in eerste instantie geen symptomen waarneembaar. Naarmate het nierfalen ernstiger wordt kan vaker moeten plassen een eerste symptoom zijn, omdat de nieren de hoeveelheid urine minder goed kunnen beheersen.

Een hond, kat of cavia die meer drinken vertonen meestal ook:

 • minder eetlust
 • braken
 • slechte adem
 • diarree
 • droge keel
 • pijn in de flanken
 • jeuk
 • gewichtsverlies
 • lusteloos
 • verandering in gedrag

Bloedonderzoek bij hond, kat en cavia.

Met een bloedonderzoek kan de nierfunctie worden beoordeeld. Het vermogen van de nieren om overbodige en ongewenste stoffen uit het bloed te verwijderen, wordt uitgedrukt in het creatine- en ureumgetal. Creatine wordt in de spieren gevormd en als afvalproduct in de bloed opgenomen. Ureum is een eiwitafvalproduct en wordt ook opgenomen door het bloed. Goed functionerende nieren filteren het creatine en ureum uit het bloed. Te hoge creatine- en ureumgetallen geven aan dat de filterwerking van de nieren niet goed meer functioneert.

Ook bij normale creatine- en ureumwaarden moet u waakzaam blijven. De nieren hebben namelijk een aanzienlijke "overcapaciteit". Meestal blijkt in de praktijk dat de nieren al aanzienlijk aangetast zijn, voordat er een te hoog creatine- en ureumgetal wordt gemeten. Het blijkt dat wanneer het creatine- en ureumgetal verhoogd zijn, de nieren nog maar voor de helft -of zelfs nog minder- functioneren. Leeftijd, gewicht en geslacht van het dieren kunnen daarbij ook nog van invloed zijn op de uitslagen van een bloedtest.

Behandeling nierfalen bij een hond, kat en cavia

Chronisch nierfalen wordt door bloedonderzoek vastgesteld. Middels uw dierenarts is een nierdieet beschikbaar. Hierdoor kunt u hoogwaardige eiwitten aan uw huisdier geven. Dit kan het nierfalen positief beïnvloeden. Nierdialyse en niertransplantatie zoals in de humane sector behoort niet tot de mogelijkheid. Chronisch nierfalen is een sluipmoordenaar, maar indien op tijd ontdekt is een behandeling nog zinvol. Het is te overwegen om oudere huisdieren, bijvoorbeeld een hond vanaf 8 jaar, een kat vanaf 10 jaar en een knaagdier op 60% van verwachtte levensduur, elk jaar middels bloedonderzoek hierop te laten onderzoeken.KLANTENREACTIES REHMANNIA (scrollen naar beneden)